Elentreprenad Bilia i Västerås


På uppdrag av Byggmäster i Mälardalen AB utför vi elentreprenaden vid ombyggnation av Bilias försäljningshallar i Västerås.  

Uppdraget pågår och slutförs Q4 2018.