Elentreprenad i Flemingsberg


På uppdrag av RO Gruppen Butik AB utför vi elentreprenaden vid nyproduktion av livsmedelsbutik i Flemingsberg.  

Uppdraget pågår och slutförs Q3 2017.