Elentreprenad i Uppsala


På uppdrag av RO Gruppen Butik AB utför vi elentreprenaden vid nyproduktion av livsmedelsbutik på Boländerna i Uppsala.  

Uppdraget pågår och slutförs Q1 2018.